🛍️ 25% Rabatt auf alles auf Einkäufe über 59 €. Code: EXTRA25 🛍️

Über 10 Jahre auf dem Markt

Lokale Produktion

Kostenloser Versand ab 89 €

Nachhaltige Schafswolle

Eigene Markenproduktion

Produkte aus Schafwolle - Woolville.at
Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an
info@woolville.at

Podmínky soutěže „Napište Ježíškovi“

Podmínky soutěže „Napište Ježíškovi“

(dále jen „Podmínky soutěže“)

Úvod

Účelem tohoto dokumentu je úprava pravidel podmínek soutěže „Napište Ježíškovi“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené marketingové soutěže v propagačních materiálech (jak je tento pojem definován níže).

1. Pořadatel 

Společnost Czech Wool company s.r.o., Malotova 123, Zlín 760 01 
(dále jen „pořadatel“) pořádá soutěž „Napište Ježíškovi“ (dále jen „soutěž“).

2.  Termín soutěže

Soutěž proběhne v termínu od 19. října do 14. listopadu 2021 (včetně).
Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů a stanovení náhrady změnit akci,
pravidla soutěže, popř. ji zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit.

3. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Účastníkem soutěže (dále jen “soutěžící”) může být pouze fyzická osoba. Zaměstnanci Czech Wool company s.r.o. jsou ze soutěže vyloučeni.

3.2. Soutěžící vyplní formulář na webu “Co chcete napsat Ježíškovi?” na webu www.oveckarna.cz/dopis_jeziskovi. Vyplní své kontaktní údaje, napíše své přání a odešle formulář. 

3.3. Soutěžící se smí soutěže zúčastnit jen jednou.

3.4. Podmínky soutěže jsou zveřejněny taktéž na webových stránkách www.oveckarna.cz

3.5. Soutěžící vyplněním svého přání udílí výslovný souhlas Pořadateli ke zveřejnění svého
jména, příjmení v jakýchkoliv marketingových materiálech Pořadatele.

3.6. Soutěžící převzetím výhry rovněž udílí výslovný souhlas Pořadatele s pořízením
obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů a jejich případným zveřejněním. 

Soutěžící rovněž souhlasí s případným uveřejněním přání v jakýchkoliv marketingových materiálech pořadatele. Vzhledem k tomu, že během trvání této soutěže dochází ke zpracování osobních údajů, soutěžící zapojením do soutěže výslovně souhlasí s tím, že jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa) budou pořadatelem zpracovány za účelem pořádání této soutěže a k zasílání obchodních sdělení.

Zapojením do soutěže dle tohoto odstavce 3. Podmínky soutěže vyjadřuje každý soutěžící
svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se Pravidla soutěže bezvýhradně dodržovat.

3.7. Souhlas uděluje Účastník podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa. Správcem osobních údajů je pořadatel.

3.8. Účastník bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo být zapomenut, právo podat námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, jakož i další práva stanovená GDPR jako například žádat od správce vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo se zákonem, nebo žádat o odstranění závadného stavu.

3.9. Zapojením se do soutěže Účastník potvrzuje, že v případě Výhry souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na webových stránkách pořadatele.

3.10. Tyto souhlasy je Účastník oprávněn kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu pořadatele info@oveckarna.cz

4. Výhry

V soutěží bude vylosováno 12 výherců. 
Výhrou v soutěži je 12 dárkových kupónů www.oveckarna.cz. Kupóny budou rozdělené v těchto počtech a hodnotách:

HodnotaPočet kupónů/výherců
8 000 Kč1
5 000 Kč2
3 000 Kč1
1 500 Kč2
1 000 Kč6

5. Vyhodnocení výherců a předání výher

5.1. Losování výherců proběhne 18. 11. 2021.

5.2. Vítězná přání budou vybrána náhodným losováním za přítomnosti 3 zástupců z vedoucích zaměstnanců Pořadatele. O výhře budou soutěžící informováni e-mailem.

Podmínky soutěže jsou platné a účinné od 19. října 2021.

Czech Wool company s.r.o.

Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an
info@woolville.at

Farbvarianten

Größe auswählen

Määh, ich bin Wally,

ich störe nur ungern, aber ich brauche einen Huf von Ihnen, damit ich aufzeichnen kann, wie es Ihnen bei Woolville gefällt. Nur dann kann ich Ihnen die Betreuung zukommen lassen, die Sie verdienen. Ich kann Ihnen bei meinem Huf schwören, dass alles, was ich herausfinde, bei mir sicher bleibt.

Cookies-Einstellungen

Ich määähre Ihre Zufriedenheit. Lassen Sie mich wissen, mit welchen Cookies ich arbeiten kann, und denken Sie daran, dass sich Änderungen an den Einstellungen nur auf den Browser auswirken, den Sie gerade verwenden. Sie können Ihre Präferenzen jederzeit ganz einfach in der Fußzeile der Website ändern.

Mehr Informationen darüber, wie unsere Woolville Website Ihre Daten aufbewahrt, finden Sie hier.

Technische Cookies sind für das reibungslose Funktionieren der Website und aller ihrer Funktionen unerlässlich.

Sie ermöglichen es mir, Ihnen ein zotteliges Menü zu zeigen, das auf Ihren Vorlieben basiert. Sie ermöglichen es mir auch, Ihnen nur das zu zeigen, was Sie wirklich auf der Website interessiert

Sie helfen mir, Fehler zu finden und die Leistung der Website zu messen. Dank ihnen kann ich dafür sorgen, dass Sie mit Ihrem Einkauf bei Woolville immer zufrieden sind.

Diese Cookies sind supeeer. Neben dem Internet treffe ich Sie auch in den sozialen Netzwerken und in der Werbung, wo ich dafür sorge, dass die Anzeigen für Sie interessant sind.